200 pF kondensaator laetakse potentsiaalide vahega 100 volti. Seejärel ühendatakse selle plaadid paralleelselt teise kondensaatoriga ja plaatide potentsiaalne erinevus langeb 60 voltini. Milline on teise mahtuvuse maht?


Vastus 1:

Kasutagem kondensaatori võrrandit:

Q = C. V

Kus Q on laeng, C mahtuvus ja V pinge.

Q0 = C0. V0, kus C0 on 200pF ja V0 on 100 V

Kui ühendame kondensaatoreid paralleelselt, võrdsustame nende kahe pinge:

V = Q / C ==> Q0 '/ C0 = Q1 / C1

Kus Q0 on 200pF kondensaatori laeng pärast teise ühendamist ning Q1 ja C1 homoloogne laeng.

Samuti teame, et kogu tasu on säilinud, nii et:

Q0 = Q0 '+ Q1

Ja me teame, et Q0 '= C0. V1, kus V1 = 60 V

Meil on kolm võrrandit ja kolm tundmatut Q0 ', Q1 ja C1. Võite minna edasi ja lahendada selle ning seejärel konstandite väärtused sisse lüüa.

Edu!