Kuidas selgitada objekti ja klassi erinevust kõige lihtsamal viisil?


Vastus 1:

Klassi ja objekti erinevus klassis C ++

Definitsioon

Klass on andmeside liikmete ja nendega seotud meetodite sidumismehhanism ühes ühikus. Klassi klass või klassimuutuja.

Olemasolu

Klass on loogiline olemasolu. Objekt on füüsiline olemasolu.

Mälu eraldamine

Klassis mälu ruumi selle loomise ajal ei eraldata. Objektis eraldatakse mäluruum selle loomisel.

Deklaratsioon / määratlus

Klassimääratlus luuakse üks kord. Objekt luuakse mitu korda, kui vaja.