Mis vahe on metafüüsikal ja ontoloogial?


Vastus 1:

Mõningane kattumine on kindlasti olemas, kuid metafüüsika on laiem ja seda saab rakendada paljudel erialadel väljaspool ontoloogiat (st epistemoloogia, eetika, keele jne metafüüsika). Arvamused on selle kohta erinevad, kuid minu ettekujutus metafüüsika valdkonnast on see, et see tegeleb abstraktsemate küsimustega ja räägib asjade olemuse põhjalikumalt. Metafüüsika on arutluskäigu raamistik, mida saab rakendada peaaegu kõige jaoks, ja ontoloogia on üks neist asjadest. Kuid teil on õigus, et selline küsimus nagu "milline on X ontoloogiline staatus" on ka metafüüsiline küsimus.


Vastus 2:

Ontoloogia on süsteemne lähenemisviis põhilistele asjadele. Mida ma mõtlen "põhi" all? Liigid peavad olema piisavalt üldised, et need ei kuulu ühegi konkreetse teaduse, näiteks bioloogia objektiks. Mõelge näiteks eristusele teatud asjadest, nagu teie, mina ja päike, ja nende objektide omadustest või tunnustest. Kõik teadused eeldavad seda vahet objektide ja nende omaduste vahel. Nii et selle eristuse olemuse mõistmine on põhiline ontoloogiline küsimus.

Kuid ontoloogia pole ainult metafüüsika. Metafüüsika on nagu ontoloogia, kuna see puudutab reaalsuse väga üldisi aspekte, kõike, mis on seotud reaalsuse struktuuriga. Nii on näiteks põhjuslikkuse seos olenemata sellest, kas on olemas vaba tahe, metafüüsilised küsimused. Jumala olemasolu on metafüüsiline küsimus, kuid metafüüsika ei puuduta ainult mittefüüsilisi olemeid puudutavaid küsimusi. On olemas selline asi nagu materialistlikud metafüüsilised vaated, mis ei toeta mittefüüsiliste olemite olemasolu. Võib öelda, et metafüüsika hõlmab ontoloogiat, aga ka iga väga üldist reaalsust puudutavat küsimust, mis on nii üldine, et ei piirdu ühe eriteadusega. Näiteks poleemika determinismi versus vaba tahe.


Vastus 3:

Metafüüsika on tava, mille järgi sõnad ja kontseptsioonid tuleb lahti haarata nende elulisest kontekstist, millest neil on tähendus, ning seejärel neid termineid metafüüsilistesse mõistetesse abstraheerida ja uuesti siduda. Kui metafüüsilised terminid on kokku võetud ja tervest mõistusest ning tegelikust kasutusest eemaldatud, moodustavad nad metafüüsilise keele osa ja neil on selles metafüüsilises tähenduses ainult kasutus ja tähendus, nt reheeritud tautoloogilised märgid, mis on mõttetud, kui neid tavamaailma uuesti rakendada.

Ontoloogia järgib seda tava vaid kahe mõistega "olemine" ja "olemasolu", nt lihtsa ja kindla tavamõiste "olendid eksisteerivad" saab paljude aastate ja tuhandete lehekülgede järel metafüüsikaliseks muuta ontoloogiliseks oletuseks, et "olendid on olemas" koos tingimust, et termineid "olendid" ja "eksisteerivad", tuleb kasutada vastavalt konkreetse metafüüsikakõne rahustavalt häbiväärsele õpetusele.


Vastus 4:

Metafüüsika on tava, mille järgi sõnad ja kontseptsioonid tuleb lahti haarata nende elulisest kontekstist, millest neil on tähendus, ning seejärel neid termineid metafüüsilistesse mõistetesse abstraheerida ja uuesti siduda. Kui metafüüsilised terminid on kokku võetud ja tervest mõistusest ning tegelikust kasutusest eemaldatud, moodustavad nad metafüüsilise keele osa ja neil on selles metafüüsilises tähenduses ainult kasutus ja tähendus, nt reheeritud tautoloogilised märgid, mis on mõttetud, kui neid tavamaailma uuesti rakendada.

Ontoloogia järgib seda tava vaid kahe mõistega "olemine" ja "olemasolu", nt lihtsa ja kindla tavamõiste "olendid eksisteerivad" saab paljude aastate ja tuhandete lehekülgede järel metafüüsikaliseks muuta ontoloogiliseks oletuseks, et "olendid on olemas" koos tingimust, et termineid "olendid" ja "eksisteerivad", tuleb kasutada vastavalt konkreetse metafüüsikakõne rahustavalt häbiväärsele õpetusele.


Vastus 5:

Metafüüsika on tava, mille järgi sõnad ja kontseptsioonid tuleb lahti haarata nende elulisest kontekstist, millest neil on tähendus, ning seejärel neid termineid metafüüsilistesse mõistetesse abstraheerida ja uuesti siduda. Kui metafüüsilised terminid on kokku võetud ja tervest mõistusest ning tegelikust kasutusest eemaldatud, moodustavad nad metafüüsilise keele osa ja neil on selles metafüüsilises tähenduses ainult kasutus ja tähendus, nt reheeritud tautoloogilised märgid, mis on mõttetud, kui neid tavamaailma uuesti rakendada.

Ontoloogia järgib seda tava vaid kahe mõistega "olemine" ja "olemasolu", nt lihtsa ja kindla tavamõiste "olendid eksisteerivad" saab paljude aastate ja tuhandete lehekülgede järel metafüüsikaliseks muuta ontoloogiliseks oletuseks, et "olendid on olemas" koos tingimust, et termineid "olendid" ja "eksisteerivad", tuleb kasutada vastavalt konkreetse metafüüsikakõne rahustavalt häbiväärsele õpetusele.


Vastus 6:

Metafüüsika on tava, mille järgi sõnad ja kontseptsioonid tuleb lahti haarata nende elulisest kontekstist, millest neil on tähendus, ning seejärel neid termineid metafüüsilistesse mõistetesse abstraheerida ja uuesti siduda. Kui metafüüsilised terminid on kokku võetud ja tervest mõistusest ning tegelikust kasutusest eemaldatud, moodustavad nad metafüüsilise keele osa ja neil on selles metafüüsilises tähenduses ainult kasutus ja tähendus, nt reheeritud tautoloogilised märgid, mis on mõttetud, kui neid tavamaailma uuesti rakendada.

Ontoloogia järgib seda tava vaid kahe mõistega "olemine" ja "olemasolu", nt lihtsa ja kindla tavamõiste "olendid eksisteerivad" saab paljude aastate ja tuhandete lehekülgede järel metafüüsikaliseks muuta ontoloogiliseks oletuseks, et "olendid on olemas" koos tingimust, et termineid "olendid" ja "eksisteerivad", tuleb kasutada vastavalt konkreetse metafüüsikakõne rahustavalt häbiväärsele õpetusele.


Vastus 7:

Metafüüsika on tava, mille järgi sõnad ja kontseptsioonid tuleb lahti haarata nende elulisest kontekstist, millest neil on tähendus, ning seejärel neid termineid metafüüsilistesse mõistetesse abstraheerida ja uuesti siduda. Kui metafüüsilised terminid on kokku võetud ja tervest mõistusest ning tegelikust kasutusest eemaldatud, moodustavad nad metafüüsilise keele osa ja neil on selles metafüüsilises tähenduses ainult kasutus ja tähendus, nt reheeritud tautoloogilised märgid, mis on mõttetud, kui neid tavamaailma uuesti rakendada.

Ontoloogia järgib seda tava vaid kahe mõistega "olemine" ja "olemasolu", nt lihtsa ja kindla tavamõiste "olendid eksisteerivad" saab paljude aastate ja tuhandete lehekülgede järel metafüüsikaliseks muuta ontoloogiliseks oletuseks, et "olendid on olemas" koos tingimust, et termineid "olendid" ja "eksisteerivad", tuleb kasutada vastavalt konkreetse metafüüsikakõne rahustavalt häbiväärsele õpetusele.


Vastus 8:

Metafüüsika on tava, mille järgi sõnad ja kontseptsioonid tuleb lahti haarata nende elulisest kontekstist, millest neil on tähendus, ning seejärel neid termineid metafüüsilistesse mõistetesse abstraheerida ja uuesti siduda. Kui metafüüsilised terminid on kokku võetud ja tervest mõistusest ning tegelikust kasutusest eemaldatud, moodustavad nad metafüüsilise keele osa ja neil on selles metafüüsilises tähenduses ainult kasutus ja tähendus, nt reheeritud tautoloogilised märgid, mis on mõttetud, kui neid tavamaailma uuesti rakendada.

Ontoloogia järgib seda tava vaid kahe mõistega "olemine" ja "olemasolu", nt lihtsa ja kindla tavamõiste "olendid eksisteerivad" saab paljude aastate ja tuhandete lehekülgede järel metafüüsikaliseks muuta ontoloogiliseks oletuseks, et "olendid on olemas" koos tingimust, et termineid "olendid" ja "eksisteerivad", tuleb kasutada vastavalt konkreetse metafüüsikakõne rahustavalt häbiväärsele õpetusele.


Vastus 9:

Metafüüsika on tava, mille järgi sõnad ja kontseptsioonid tuleb lahti haarata nende elulisest kontekstist, millest neil on tähendus, ning seejärel neid termineid metafüüsilistesse mõistetesse abstraheerida ja uuesti siduda. Kui metafüüsilised terminid on kokku võetud ja tervest mõistusest ning tegelikust kasutusest eemaldatud, moodustavad nad metafüüsilise keele osa ja neil on selles metafüüsilises tähenduses ainult kasutus ja tähendus, nt reheeritud tautoloogilised märgid, mis on mõttetud, kui neid tavamaailma uuesti rakendada.

Ontoloogia järgib seda tava vaid kahe mõistega "olemine" ja "olemasolu", nt lihtsa ja kindla tavamõiste "olendid eksisteerivad" saab paljude aastate ja tuhandete lehekülgede järel metafüüsikaliseks muuta ontoloogiliseks oletuseks, et "olendid on olemas" koos tingimust, et termineid "olendid" ja "eksisteerivad", tuleb kasutada vastavalt konkreetse metafüüsikakõne rahustavalt häbiväärsele õpetusele.


Vastus 10:

Metafüüsika on tava, mille järgi sõnad ja kontseptsioonid tuleb lahti haarata nende elulisest kontekstist, millest neil on tähendus, ning seejärel neid termineid metafüüsilistesse mõistetesse abstraheerida ja uuesti siduda. Kui metafüüsilised terminid on kokku võetud ja tervest mõistusest ning tegelikust kasutusest eemaldatud, moodustavad nad metafüüsilise keele osa ja neil on selles metafüüsilises tähenduses ainult kasutus ja tähendus, nt reheeritud tautoloogilised märgid, mis on mõttetud, kui neid tavamaailma uuesti rakendada.

Ontoloogia järgib seda tava vaid kahe mõistega "olemine" ja "olemasolu", nt lihtsa ja kindla tavamõiste "olendid eksisteerivad" saab paljude aastate ja tuhandete lehekülgede järel metafüüsikaliseks muuta ontoloogiliseks oletuseks, et "olendid on olemas" koos tingimust, et termineid "olendid" ja "eksisteerivad", tuleb kasutada vastavalt konkreetse metafüüsikakõne rahustavalt häbiväärsele õpetusele.


Vastus 11:

Metafüüsika on tava, mille järgi sõnad ja kontseptsioonid tuleb lahti haarata nende elulisest kontekstist, millest neil on tähendus, ning seejärel neid termineid metafüüsilistesse mõistetesse abstraheerida ja uuesti siduda. Kui metafüüsilised terminid on kokku võetud ja tervest mõistusest ning tegelikust kasutusest eemaldatud, moodustavad nad metafüüsilise keele osa ja neil on selles metafüüsilises tähenduses ainult kasutus ja tähendus, nt reheeritud tautoloogilised märgid, mis on mõttetud, kui neid tavamaailma uuesti rakendada.

Ontoloogia järgib seda tava vaid kahe mõistega "olemine" ja "olemasolu", nt lihtsa ja kindla tavamõiste "olendid eksisteerivad" saab paljude aastate ja tuhandete lehekülgede järel metafüüsikaliseks muuta ontoloogiliseks oletuseks, et "olendid on olemas" koos tingimust, et termineid "olendid" ja "eksisteerivad", tuleb kasutada vastavalt konkreetse metafüüsikakõne rahustavalt häbiväärsele õpetusele.


Vastus 12:

Metafüüsika on tava, mille järgi sõnad ja kontseptsioonid tuleb lahti haarata nende elulisest kontekstist, millest neil on tähendus, ning seejärel neid termineid metafüüsilistesse mõistetesse abstraheerida ja uuesti siduda. Kui metafüüsilised terminid on kokku võetud ja tervest mõistusest ning tegelikust kasutusest eemaldatud, moodustavad nad metafüüsilise keele osa ja neil on selles metafüüsilises tähenduses ainult kasutus ja tähendus, nt reheeritud tautoloogilised märgid, mis on mõttetud, kui neid tavamaailma uuesti rakendada.

Ontoloogia järgib seda tava vaid kahe mõistega "olemine" ja "olemasolu", nt lihtsa ja kindla tavamõiste "olendid eksisteerivad" saab paljude aastate ja tuhandete lehekülgede järel metafüüsikaliseks muuta ontoloogiliseks oletuseks, et "olendid on olemas" koos tingimust, et termineid "olendid" ja "eksisteerivad", tuleb kasutada vastavalt konkreetse metafüüsikakõne rahustavalt häbiväärsele õpetusele.


Vastus 13:

Metafüüsika on tava, mille järgi sõnad ja kontseptsioonid tuleb lahti haarata nende elulisest kontekstist, millest neil on tähendus, ning seejärel neid termineid metafüüsilistesse mõistetesse abstraheerida ja uuesti siduda. Kui metafüüsilised terminid on kokku võetud ja tervest mõistusest ning tegelikust kasutusest eemaldatud, moodustavad nad metafüüsilise keele osa ja neil on selles metafüüsilises tähenduses ainult kasutus ja tähendus, nt reheeritud tautoloogilised märgid, mis on mõttetud, kui neid tavamaailma uuesti rakendada.

Ontoloogia järgib seda tava vaid kahe mõistega "olemine" ja "olemasolu", nt lihtsa ja kindla tavamõiste "olendid eksisteerivad" saab paljude aastate ja tuhandete lehekülgede järel metafüüsikaliseks muuta ontoloogiliseks oletuseks, et "olendid on olemas" koos tingimust, et termineid "olendid" ja "eksisteerivad", tuleb kasutada vastavalt konkreetse metafüüsikakõne rahustavalt häbiväärsele õpetusele.


Vastus 14:

Metafüüsika on tava, mille järgi sõnad ja kontseptsioonid tuleb lahti haarata nende elulisest kontekstist, millest neil on tähendus, ning seejärel neid termineid metafüüsilistesse mõistetesse abstraheerida ja uuesti siduda. Kui metafüüsilised terminid on kokku võetud ja tervest mõistusest ning tegelikust kasutusest eemaldatud, moodustavad nad metafüüsilise keele osa ja neil on selles metafüüsilises tähenduses ainult kasutus ja tähendus, nt reheeritud tautoloogilised märgid, mis on mõttetud, kui neid tavamaailma uuesti rakendada.

Ontoloogia järgib seda tava vaid kahe mõistega "olemine" ja "olemasolu", nt lihtsa ja kindla tavamõiste "olendid eksisteerivad" saab paljude aastate ja tuhandete lehekülgede järel metafüüsikaliseks muuta ontoloogiliseks oletuseks, et "olendid on olemas" koos tingimust, et termineid "olendid" ja "eksisteerivad", tuleb kasutada vastavalt konkreetse metafüüsikakõne rahustavalt häbiväärsele õpetusele.